Napočil je čas izbora poročnega fotografa in primerjanja prejetih ponudb. Nekateri fotografi bodo ponudili samo digitalne fotografije, pogosto pa bo v ponudbo vključena tudi poročna knjiga. In na kaj sploh biti pozoren? Zgolj na velikost in čim večje število strani? Nikakor ne. Med poročnimi knjigami so lahko ogromne razlike v kakovosti. Poročna knjiga, vključena v ponudbi, je lahko povsem preprosta in dana v izdelavo v bližnjem trgovinskem centru. Na drugi strani pa je lahko poročna knjiga popoln unikat. Lahko je umetnina sama po sebi, izdelana pri v svetovnem merilu najbolj priznanih izdelovalcih poročnih knjig. Zato se je potrebno ob primerjanju ponudb zelo pomembno dobro prepričati tudi o kakovosti poročne knjige, ki jo ponudba vsebuje.

poročna knjiga v rjavem usnju in črni leseni škatli